Contributie

Het lidmaatschap kost per kalenderjaar € 50,00.

Hiervoor ontvangt 4x het clubblad KippeVel en in december KippeVel Enroute met alle reizen en excursies voor het nieuwe jaar. Daarnaast heeft u gratis toegang tot de Nieuwjaarsbijeenkomst.

Als u lid wordt na 1 juli betaalt u voor het lopende jaar € 25,00 en na 1 oktober is het lidmaatschap voor het lopende jaar gratis.