Contributie

Het lidmaatschap kost per kalenderjaar € 50,00. Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 25,00

Hiervoor ontvangt 4x het clubblad KippeVel en in december KippeVel Enroute met alle reizen en excursies voor het nieuwe jaar. Daarnaast heeft u gratis toegang tot de Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook ontvangt u gratis de F.I.C.C. / C.C.I. kaart ter waarde van € 10,00

Als u lid wordt na 1 oktober is het lidmaatschap voor het lopende jaar gratis.