Contributie

Het lidmaatschap kost per kalenderjaar € 50,00. Nieuwe leden, die lid worden tussen 1 januari en 1 oktober betalen € 25,00

Hiervoor ontvangt U 4x het clubblad KippeVel en in december KippeVel Enroute met hierin alle evenementen voor het nieuwe jaar.

Ook ontvangt u gratis de F.I.C.C. / C.C.I. kaart ter waarde van € 10,00. 

Nieuwe leden die lid worden tussen 1 oktober en 31 december betalen over die periode geen contributie. Zij ontvangen in die periode KippeVel 4 van dat jaar en KippeVel Enroute. Daarna betalen zij de normale contributie van € 50,00.