Disselslot

Geen disselslot tijdens het rijden, zodat hulpdiensten u bij een ongeval kunnen bevrijden!

Om caravans tegen diefstal te beveiligen zijn er door diverse fabrikanten diefstal-beveiligings¬middelen ontwikkeld. Ze bestaan uit eenvoudige wielklemmen en koppelingsloten tot zeer geavanceerde elektronische apparatuur (diefstal alarm).
Dat beveiligingsmiddelen nodig zijn, blijkt wel uit de cijfers.
Het aantal caravandiefstallen is nog steeds aanzienlijk. Als u een diefstal-beveiligingsmiddel aanschaft is het verstandig om een SCM goedgekeurd exemplaar aan te schaffen. Dit wordt vaak vereist door verzekeringsmaatschappijen (zie uw polisvoorwaarden).
Heel vaak zien we, dat men rijdt met een koppeling-beveiligingsmiddel (disselslot) dat ‘op slot’ is. Diefstal van de caravan terwijl u aan het rijden bent is zeer onwaarschijnlijk.
Wat wel kan voorkomen is diefstal van uw caravan, terwijl u in een restaurant een wel verdiende maaltijd nuttigt. In de laatste situatie moet u er uiteraard voor zorgen dat uw caravan of combinatie is beveiligd tegen diefstal. Echter tijdens het rijden is het dringend aan te raden om geen disselslot te gebruiken.
Het is in de wegenverkeerswetgeving in Nederland niet verboden met een disselslot te rijden. In Duitsland is het niet toegestaan.
In andere Europese landen zou dit ook het geval kunnen zijn, hierover is (nog) geen informatie. Misschien loopt u tegen een boete aan! Er is een aantal redenen te noemen om geen disselslot tijdens het rijden te gebruiken. Hulpverleners kunnen tijdens een ongeval behoorlijk in verlegenheid gebracht worden als het noodzakelijk is dat de caravan wordt afgekoppeld, bijvoorbeeld voor het bevrijden van slachtoffers, of als de caravan tengevolge van een ongeval geschaard is of als de caravan in brand staat (explosiegevaar van gasflessen!). Ook U zou een van de slachtoffers kunnen zijn! Bij afwezigheid van de sleutel van het disselslot laten goedgekeurde disselsloten zich moeilijk openen (en dat moet ook). In voorkomende gevallen moet er vaak snel en kordaat worden gehandeld om erger te voorkomen. Het moeten zoeken naar sleutels is of kan dan een zaak zijn van leven of dood. Laten we de hulpverleners hier niet in de weg staan en geef ze de ruimte, om indien nodig, u en anderen in veiligheid te brengen.

En zeg nou niet: dit overkomt mij niet! Daarom dit motto: “Niet met een disselslot rijden, zodat men u kan bevrijden”

Bron: webstek van de NCC/Techniek/disselslot

Caro Cocx
Commissie Techniek KCC