Vergaderschema bestuur 2021

Productieschema KippeVel 2021  

Vergoedingen:

  • declareren print- en kopieerkosten 
  • kengetallen kostendeclaraties 

Stroomverbruik – Ampère – Koelkastthermostaat

  • Stroomverbruik in de caravan
  • Ampère op de camping 
  • Stand van de koelkastthermostaat