Snelheid en gewicht

In de diverse landen in Europa gelden verschillende maximumsnelheden voor een auto-caravancombinatie. Zo is in Nederland recent de snelheid naar 90 km/u verhoogd, in Frankrijk geldt een maximum van 130 km/u. In Duitsland geldt een maximum van 80 km. In bepaalde gevallen kan in Duitsland met een combinatie tot maximaal 100 km/u worden gereden als aan een aantal voorwaarden van de auto-caravancombinatie is voldaan.

Wat zijn die voorwaarden?

  • De trekauto moet zijn voorzien van: Een ABS-remsysteem.
  • De caravan moet zijn voorzien van: Een ingeslagen chassisnummer
  • Een oplooprem
  • Hydraulische schokdempers
  • Banden niet ouder dan zes jaar (zie DOT-code op de band een viercijferige code, de eerst twee cijfers geven het produktiejaar aan en de twee laatste cijfers de produktieweek)
  • Banden met juiste loadindex en snelheidscodering van minimaal 120 km/uur (L)
  • Een goedgekeurde anti-slinger koppeling.

De combinatie:

Bij goedgekeurde anti-slingerkoppeling geldt:

Het maximaal beladen caravangewicht mag ten hoogste 100% van het ledig autogewicht zijn. Op het kentekenbewijs van de auto vindt u dit onder: massa rijklaar of indien het kenteken vóór 2004 is afgegeven: massa leeg voertuig.

Indien geen goedgekeurde anti-slingerkoppeling aanwezig is, mag het maximaal beladen caravangewicht ten hoogste 80% van het ledig autogewicht zijn.

De caravan moet gekeurd worden door een officiële keuringsinstantie. In Nederland zijn er twee mogelijkheden. Sommige dealers organiseren periodiek keuringen. U biedt uw caravan daar dus ter keuring aan. De keuringsorganisatie TÜV voert de keuringen meestal uit en handelt alles verder administratief af. Uw dealer kan u hierover verder informeren.

U kunt ook naar het keuringsstation van TÜV NORD in Apeldoorn gaan maar dan moet u zelf een afspraak voor een keuring maken.

Een ander keuringsinstituut dat deze keuringen uitvoert is Dekra. Zij komen aan huis en regelen ook verder alles voor wat het administratieve gedeelte betreft. Ook in dit geval moet u zelf een afspraak regelen.

Bij goedkeuring ontvangt u een document en een sticker met 100 die achter op de caravan geplakt moet worden.

De kosten zijn bij de dealer, TÜV en bij Dekra rond de € 100.

Belangrijk om te weten is dat de toestemming vervalt als niet meer aan de voorwaarden is voldaan.

Het keuringsbewijs vervalt dus als bv. de banden ouder dan 6 jaar zijn of de gewichtsverhoudingen auto-caravan niet meer kloppen.

Overigens zijn de Kipcaravans sinds enkele jaren “prepared for tempo 100” Wilt u in Duitsland 100 km/u kunnen rijden met uw caravan dan moet u toch een certificaat met sticker aanvragen, vraag uw dealer hoe te handelen.

Wilt u verdere informatie hebben bv. over het maken van een afspraak of verdere technische details dan vindt u aan het einde van het artikel de websites van de keuringsinstanties.

Gewichten

Een ander belangrijk onderwerp voor ons caravanners is het gewicht van de caravan en de verhouding gewicht trekauto en caravan. Dit laatste is van belang bij de bepaling welk rijbewijs voor het rijden met de combinatie vereist is.

Zoals we allemaal wel weten zal een caravan bij vertrek aan het begin van een vakantie veelal tot en soms over zijn maximum beladen zijn. Tijdens de door de Commissie Techniek uitgevoerde wegingen na het slotweekend blijkt dat de caravans redelijk goed aan de gewichtseisen voldoen. De kanttekening daarbij is wel dat de caravans voor een weekend beladen zijn en niet voor een langere vakantie. Gelet op de weegresultaten lijkt het verstandig eens kritisch te bekijken of alle spullen wel in de caravan moeten en niet overgeladen kunnen/moeten worden in de auto. Wat ook helpt is minder meenemen! Leveren deze maatregelen geen soelaas dan is het wellicht mogelijk om de maximale asbelasting van de caravan te verhogen. Het is voor veel Kip-caravans mogelijk de asbelasting te verhogen omdat de as technisch gezien een hogere belasting kan hebben dan in het kenteken is vermeld. Het is dan wel van belang dat de banden ook een mogelijke hogere belasting mogen hebben. Dat is te zien op de band aan de z.g. load-index.

We onderscheiden twee belangrijke gegevens, te weten de maximaal toelaatbare massa van de caravan en de maximaal toelaatbare technische massa.

Is de maximaal toelaatbare massa lager dan de technische maximum massa dan is verhoging van de toelaatbare massa tot het niveau van het technische maximum een administratieve aangelegenheid. Via formulieren van de Rijksdienstwegverkeer kan het geregeld worden, een keuring van de caravan is niet nodig.

Wilt u de toelaatbare maximum massa verhogen tot een niveau dat hoger ligt dan de het technische maximum dan is toestemming van de fabrikant nodig. Die moet verklaren dat verhoging, eventueel met aanpassingen mogelijk is. De caravan moet dan gekeurd worden waarbij ook naar de eventuele aanpassingen wordt gekeken.

De gegevens over de toegestane en technische massa vind u op het kentekenbewijs indien dit na 1 juni 2004 is afgegeven. Bij caravans die ouder zijn zult u via de dealer de nodige gegevens moeten laten opvragen bij Kip.

Let er dan wel op dat u binnen de grenzen van het trekvermogen van de auto blijft en u niet ongemerkt een rijbewijs BE nodig heeft als u daar niet over beschikt.

De kosten zijn, dat zal duidelijk zijn, afhankelijk van de te volgen procedure.

Het omgekeerde komt ook voor: namelijk de maximale belasting van de caravan verlagen om onder het maximale te trekken gewicht van de trekauto te komen of onder de grens voor een BE-rijbewijs te blijven. Een verkoper wil deze oplossing nog wel eens adviseren! U stuurt hiervoor een aanvraagformulier met het kenteken naar de Rijksdienst Wegverkeer. Verlagen van de toelaatbare maximum massa is altijd een administratieve aangelegenheid.

Of dit een verstandige oplossing is, is nog maar de vraag. Je begeeft je op de grens van de mogelijkheden, vooral als het trekkend vermogen van de auto de reden is. Je gebruikt dan een trekauto die marginaal geschikt is voor de combinatie. Een ander effect, wat van meer belang is, dat bij een verlaging van de asbelasting het laadvermogen drastisch afneemt. Immers het eigen gewicht van de caravan blijft gelijk, het laadvermogen (het verschil tussen maximale toegestane asbelasting en eigen gewicht) neemt af. Het risico van overbelasting is erg groot en daarmee overschrijd je het maximale trekgewicht van de trekauto. Wie de presentatie van Theo Gerrits tijdens het slotweekend van 2010 gezien heeft kan zich voorstellen wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Nuttig om te weten is dat bij de bepaling of de auto-caravancombinatie aan de gewichtseisen voldoet het daadwerkelijke gewicht van de caravan bepalend is. Bijvoorbeeld mag een auto maximaal 1200 kg trekken en de caravan weegt 1190 kg dan is er niets aan de hand ook al is de maximaal toelaatbare massa van de caravan bv. 1400 kg. Dus bepalend is wat hij echt weegt en niet wat de caravan zou mogen wegen.

Hieronder vindt u het schema waaruit u kunt afleiden welk rijbewijs vereist is voor de auto-caravancombinatie.

tech_gewicht_1

Bron: Theo Gerrits: de caravan en de wet

René Husmann
Coördinator Commissie Techniek