Beste leden,

Namens het bestuur van de KCC wil ik u op de hoogte stellen van de besluiten die in de bestuursvergadering van donderdag 12 maart i.v.m. het Coronavirus genomen zijn.
Omdat onze leden voor het grootste deel niet meer de jongsten zijn en worden gezien als de meest risicovolle groep t.a.v. dit virus heeft het bestuur unaniem het besluit genomen zowel het Openingsweekend, inclusief de ALV, als het Kuikenweekend en de lezing over Kamp Westerbork af te gelasten.
Heeft u zich voor een van deze evenementen aangemeld, dan ontvangt u binnenkort een creditfactuur en de geïncasseerde deelnamesommen worden op uw rekening teruggestort.

In overleg met de organisatoren van het Openingsweekend en het Slotweekend wordt geprobeerd de ALV naar het Slotweekend in september te verplaatsen.
Het jaarverslag 2019 is gereed en sturen we u alvast toe. Op de ALV komt dit uiteraard nog aan de orde.
Het bestuur stelt voor conform de roosters van aftreden een aantal wijzigingen in de commissies en in het bestuur m.i.v. april 2020 alvast te laten ingaan en deze wijzigingen dan op de ALV in september 2020 ter goedkeuring aan u voor te leggen.

  • In de Commissie Geschillen is Rob Boelsma aftredend en is Wilma Visser bereid gevonden zijn plaats in te nemen.
  • In de Commissie Kascontrole is Martien van Driel aftredend aangezien hij bereid is zich in te werken in de functie van penningmeester. In de Commissie Kascontrole kan Johan Holtmaat dan de plaats van Martien innemen.
  • In het bestuur heeft Rob Boelsma besloten zich niet verkiesbaar te stellen als voorzitter. De werkzaamheden als voorzitter en zijn gezondheid zijn niet verenigbaar.
  • Johanna Holtmaat legt om gezondheidsredenen haar taak als bestuurslid Public Relations neer.
  • Als voormalig penningmeester neemt Ron Brendel tot en met de ALV 2021 in het bestuur plaats als interim-penningmeester. In dat jaar maakt hij Martien van Driel als beoogd penningmeester wegwijs in de administratie van de KCC. Martien kan dan op de ALV 2021 voorgedragen worden als te benoemen penningmeester.
    Ron Brendel en Martien van Driel wonen beiden de bestuursvergaderingen bij vanaf april 2020.

Mocht u bezwaar hebben tegen bovengenoemde voorstellen of hierover vragen hebben dan kunt u die bij het secretariaat kwijt.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,
Margriet Fiege

 

 Jaarverslag 2019 icn_pdf